Có 1 kết quả:

qué zi

1/1

qué zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lame person (colloquial)