Có 1 kết quả:

biě luó shā

1/1

biě luó shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cholera (with dehydration)