Có 1 kết quả:

lài pí bìng

1/1

lài pí bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pellagra
(2) scabies