Có 1 kết quả:

diān kuáng

1/1

diān kuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deranged
(2) mad
(3) cracked
(4) zany