Có 1 kết quả:

tān zi

1/1

tān zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paralyzed person