Có 1 kết quả:

tān ruǎn

1/1

tān ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limp
(2) weak