Có 1 kết quả:

dēng tái biǎo yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go on stage