Có 1 kết quả:

dēng jī mén

1/1

dēng jī mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

boarding gate