Có 1 kết quả:

dēng xiá

1/1

dēng xiá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

death of an emperor