Có 1 kết quả:

dēng lù jiàn

1/1

dēng lù jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

landing craft