Có 1 kết quả:

dēng gāo wàng yuǎn ㄉㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand tall and see far (idiom); taking the long and broad view
(2) acute foresight