Có 1 kết quả:

fā pí qì

1/1

fā pí qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry