Có 1 kết quả:

Bái lìng Hǎi xiá ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Bering Strait (between Siberia and Alaska)