Có 1 kết quả:

bái lán dì

1/1

bái lán dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brandy (loanword)