Có 1 kết quả:

bái lán dì ㄅㄞˊ ㄌㄢˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

brandy (loanword)