Có 1 kết quả:

bái lán guā

1/1

bái lán guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

honeydew melon