Có 1 kết quả:

Bái tǎ sì

1/1

Bái tǎ sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baita temple in Lanzhou 蘭州|兰州[Lan2 zhou1]