Có 1 kết quả:

Bái tóu shān ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baekdu or Changbai mountains 長白山|长白山, volcanic mountain range between Jilin province and North Korea, prominent in Manchu and Korean mythology