Có 1 kết quả:

Bái Jū yì

1/1

Bái Jū yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bai Juyi (772-846), Tang dynasty poet

Một số bài thơ có sử dụng