Có 1 kết quả:

Bái shān shì

1/1

Bái shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Baishan prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China