Có 1 kết quả:

bái zhǎn jī

1/1

bái zhǎn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cantonese poached chicken, known as "white cut chicken"