Có 1 kết quả:

Bái lǎng

1/1

Bái lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bainang county, Tibetan: Pa snam rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet