Có 1 kết quả:

Bái lǎng xiàn ㄅㄞˊ ㄌㄤˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bainang county, Tibetan: Pa snam rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet