Có 1 kết quả:

bái jiāng cán

1/1

Từ điển Trung-Anh

the larva of silkworm with batrytis