Có 1 kết quả:

Bái shuǐ jiāng Zì rán Bǎo hù qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baishuijiang Nature Reserve, Gansu