Có 1 kết quả:

Bái shā wǎ

1/1

Bái shā wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Peshawar, city in north Pakistan