Có 1 kết quả:

bái pí shū

1/1

bái pí shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white paper (e.g. containing proposals for new legislation)
(2) white book