Có 1 kết quả:

bái méi shān què

1/1

bái méi shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-browed tit (Poecile superciliosus)