Có 1 kết quả:

bái méi shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-necklaced partridge (Arborophila gingica)