Có 1 kết quả:

bái méi quán

1/1

bái méi quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pak Mei or Bak Mei - "White Eyebrow" (Chinese Martial Art)