Có 1 kết quả:

bái méi zhū què

1/1

bái méi zhū què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chinese white-browed rosefinch (Carpodacus dubius)