Có 1 kết quả:

bái méi gē dōng ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ ㄍㄜ ㄉㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) redwing (Turdus iliacus)