Có 1 kết quả:

bái méi yāng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-browed crake (Porzana cinerea)