Có 1 kết quả:

bái méi què méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-browed fulvetta (Fulvetta vinipectus)