Có 1 kết quả:

bái méi yā ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) garganey (Anas querquedula)