Có 1 kết quả:

bái méi dōng

1/1

bái méi dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) eyebrowed thrush (Turdus obscurus)