Có 1 kết quả:

bái méi yā

1/1

bái méi yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) garganey (Anas querquedula)