Có 1 kết quả:

bái méi wú

1/1

bái méi wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tristram's bunting (Emberiza tristrami)