Có 1 kết quả:

bái ǎi xīng

1/1

bái ǎi xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

white dwarf