Có 1 kết quả:

bái qiū shā yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) smew (Mergellus albellus)