Có 1 kết quả:

bái jiān hēi huán ㄅㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄟ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-shouldered ibis (Pseudibis davisoni)