Có 1 kết quả:

bái xiōng fěi cuì

1/1

bái xiōng fěi cuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated kingfisher (Halcyon smyrnensis)