Có 1 kết quả:

bái xiōng kǔ è niǎo ㄅㄞˊ ㄒㄩㄥ ㄎㄨˇ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-breasted waterhen (Amaurornis phoenicurus)