Có 1 kết quả:

bái yāo chā wěi hǎi yàn ㄅㄞˊ ㄧㄠ ㄔㄚ ㄨㄟˇ ㄏㄞˇ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Leach's storm petrel (Oceanodroma leucorhoa)