Có 1 kết quả:

bái yāo wén niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped munia (Lonchura striata)