Có 1 kết quả:

bái yāo zhū dǐng què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common redpoll (Acanthis flammea)