Có 1 kết quả:

bái yāo cǎo yù ㄅㄞˊ ㄧㄠ ㄘㄠˇ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green sandpiper (Tringa ochropus)