Có 1 kết quả:

bái yāo què qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped shama (Copsychus malabaricus)