Có 1 kết quả:

bái fù jūn jiàn niǎo ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Christmas frigatebird (Fregata andrewsi)