Có 1 kết quả:

bái tuǐ xiǎo sǔn

1/1

bái tuǐ xiǎo sǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pied falconet (Microhierax melanoleucos)