Có 1 kết quả:

bái sè tǐ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

leucoplast